• Francy Wilthuis
  • Blog

De bubbel

Het triggerde me.
De opmerking van iemand, onlangs, over “mensen zoals ik”.
Mensen die met elkaar in de “holistische bubbel” zitten.
Ik weet niet precies wat diegene ermee bedoelde.
De uitdrukking op het gezicht verried dat het niet heel serieus te nemen viel, zo’n holistische bubbel met allemaal dezelfde types.
Ik wilde graag weten in welke bubbel ik me precies bevond en besloot het uit te zoeken.

Ik ben eens gaan googelen op de betekenis van het woord “holistisch”.

  1. Alomvattend.
  2. Iets is holistisch wanneer er naar het geheel gekeken wordt en niet naar de som van de verschillende onderdelen waarvan iets is opgebouwd. Volgens het holisme hangt alles met elkaar samen. Iets kan niet bekeken of geanalyseerd worden door naar een gedeelte van dat geheel te kijken.
  3. Als we een samenleving op een holistische manier benaderen wil dat zeggen dat wij die samenleving proberen te zien als een vervlochten geheel van facetten waaruit zij is opgebouwd.


Hier kan ik wel iets mee. Ik geloof inderdaad dat alles met elkaar verbonden is.
Ik zou een mens en ook een samenleving bij voorkeur vanuit het geheel willen benaderen.
Zo werk ik met mensen die ik coach, leerlingen, onze scholen en mijn eigen kinderen.
Mijn wens zou zijn dat de huidige crisis ook vanuit alle facetten bekeken zou worden.
Dus ja, holistisch ✔️

Vervolgens ben ik gaan zoeken naar de betekenis van “in een bubbel”.


In een bubbel leven; weinig of geen contact met de buitenwereld of met andersdenkenden hebben, erg op zichzelf zijn

Nu ben ik in de war.
Holistisch betekent dus dat alles met elkaar verbonden en vervlochten is.
De bubbel geeft aan dat het een manier van leven is die erg op zichzelf is…
Kan dat überhaupt? Spreken “het holistische” en “de bubbel” elkaar niet enorm tegen?
Juist omdat ik erin geloof dat alles met elkaar samenhangt, kan ik niet in een bubbel zitten. Sterker nog; er kan geen bubbel zijn als ik met alles verbonden ben.
En trouwens, als dat wel zo is dan kan ik me niet aan het idee onttrekken dat het druk is in de holistische bubbel.
Steeds meer mensen laten hun zorgen zien en horen.
Zij benadrukken dat welzijn en welbevinden een combinatie is van gezondheid, vrijheid, natuur, bewustzijn, werkgeluk, sociale interactie, economisch welbevinden, veiligheid, spiritualiteit, autonomie, woonomstandigheden, mentale stabiliteit en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Zodra we focussen op één aspect, zonder rekening te houden met al die andere aspecten, komen mensen/komt een samenleving onder druk te staan.
Het is mijn bescheiden visie, vanuit mijn veilige allesomvattende bubbel?.

in mijn bubbel

kom in mijn bubbel en aanschouw
de gesteldheid van ons mensen
hoe het gaat met mij en met jou
hoe we zuchtend vrijheid wensen

eenzaamheid ligt steeds op de loer
we horen dat doemdenker spreekt
weinig vrienden over de vloer
en ook de logica ontbreekt

gezond is meer dan voorkomen,
beschermen en isolement
gezond is compleet en volkomen
verbonden met elk element

gezond heeft een lijn met geluk
onmogelijk te verbreken
en krijg je dat lijntje toch stuk
zal gezond zich zeker wreken

een kritische stem mag gehoord
spreek je twijfels en vragen uit
dat is niet raar en niet gestoord
’t is enkel een ander geluid

wie alles met alles verbindt
zal ontdekken dat veel niet klopt
dus bezin je voor je begint
en mij in een bubbeltje stopt

? Francy ?

Geïnteresseerd? Neem gerust contact op!

Veeg je talenten niet onder het tapijt, maar ga samen met een coach op zoek naar je eigen kracht.

Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring.